Tailortヘッダー

16.4.15

New arrival casual trouser fabric

unnamed (15)
New arrival casual fabrics are available in our shop. With the simple design made of these fabrics will make you smart and elegant even when you have casual occasions. Please come our shop to see more. We look forward serving you. Thank you so much.

Vải mới đến thường có sẵn trong cửa hàng của chúng tôi. Với thiết kế đơn giản làm bằng các loại vải này sẽ làm cho bạn thông minh và thanh lịch ngay cả khi có những dịp tình cờ. Hãy đến cửa hàng của chúng tôi để xem chi tiết. Chúng tôi mong được phục vụ bạn. Cảm ơn bạn rất nhiều.
Tailort Staff
 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓
 Bespoke Tailor Tailort Full-scale Taylor ~ to ~ Hanoi, Vietnam
ADD 5 Tay Ho, 5Tay Ho, Hanoi, Vietnam
TEL 0437191575
TEL 01205379033
MAIL tailort@suit-ya.com
MAP  Google Map URL http://ameblo.jp/bespoketailortailort5/
〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓