Tailortヘッダー

15.4.15

The best deal today!!!
Hello!
It's nice day!
Today i would like recommend you to our biggest discount campaign! Only in this month, you can order our popular cloth brand Ermenegildo Zegna and Dormeuil with 19,990,000VND! ! ! ! ! !
This campaign is really profitable!
Because Zegna is usually 29,990,000VND and Dormeuil is 24,990,000VND .
We are looking forward to serving you in our shop.

Thank you so much!

Xin chào !
Đó là ngày tốt đẹp !
Hôm nay tôi muốn giới thiệu bạn cho chiến dịch giảm giá lớn nhất của chúng tôi ! Chỉ trong tháng này , bạn có thể đặt thương hiệu vải phổ biến của chúng tôi Ermenegildo Zegna và Dormeuil với 19,990,000VND ! ! ! ! !
Chiến dịch này là thực sự có lợi nhuận!
Bởi vì Zegna thường là 29,990,000VND và Dormeuil là 24,990,000VND .
Chúng tôi rất mong được phục vụ bạn trong cửa hàng của chúng tôi .

Cảm ơn bạn rất nhiều!


Tailort Staff
 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓
 Bespoke Tailor Tailort Full-scale Taylor ~ to ~ Hanoi, Vietnam
ADD 5 Tay Ho, 5Tay Ho, Hanoi, Vietnam
TEL 0437191575
TEL 01205379033
MAIL tailort@suit-ya.com
MAP  Google Map URL http://ameblo.jp/bespoketailortailort5/
〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓