Tailortヘッダー

31.1.15

Great discount

unnamed (8)
For the Canonico winter fabric, we would like to offer you 20% off. When you have time, please come our shop. It is our pleasure to serve you. Thank you so much.
Chúng tôi hân hạnh được gửi tới quý khách hàng chương trình khuyến mãi giảm 20% cho dòng vải Canonico cho mùa đông. Xin quý khách vui lòng ghé thăm cửa hàng. Rất hân hạnh được phục vụ quý khách. Xin chân thành cám ơn.
Tailort Staff
 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓
 Bespoke Tailor Tailort Full-scale Taylor ~ to ~ Hanoi, Vietnam 
ADD 5 Tay Ho, 5Tay Ho, Hanoi, Vietnam 
TEL 0437191575
TEL 01205379033 
MAIL tailort@suit-ya.com 
MAP  Google Map URL http://ameblo.jp/bespoketailortailort5/
〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓


30.1.15

New arrival winter coat

BcaAs3JCcAEcqGt
those of menand I think that there are more and that do not like too much cover up to.
Warm become coat Just drape pat lightly dressed is veryrecommended!

In additionthe that feel free to shop coat can order,
Or would not than not quite in Japan.

Little or long length iswidth or is too widethe sleeves long,,,
OrToka it is difficult movement and wear a suit in,,
Such as, and hem of the suit was the length that would come out.
The experience has been thator there is not.

Thank you so much,ặc biệt là những người đàn ôngvà tôi nghĩ rằng có nhiều không thích quá nhiều bao gồm lên đến.
Ấm áo trở thành Chỉ cần treo lên pat ăn mặc hở hang là rấtkhuyến khích!Ngoài ra, mà cảm thấy tự do mua sắm áo có thể đặt hàng,
Hoặc sẽ không hơn không hoàn toàn ở Nhật Bản.

Ít hoặc lâu dài chiều rộng hoặc quá rộng, dài tay áo,,,
HoặcToka   cử động khó khăn  mặc một bộ đồ trong,,
Chẳng hạn như hem của phù hợp là chiều dài mà có thể đira ngoài.
Kinh nghiệm đã có, hoặc không có.
Rất hân hạnh được phục vụ quý khách

Tailort Staff
 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓
 Bespoke Tailor Tailort Full-scale Taylor ~ to ~ Hanoi, Vietnam 
ADD 5 Tay Ho, 5Tay Ho, Hanoi, Vietnam 
TEL 0437191575
TEL 01205379033 
MAIL tailort@suit-ya.com 
MAP  Google Map URL http://ameblo.jp/bespoketailortailort5/
〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓

29.1.15

New arrival jacket


Hello!

It is 10 days after this year!
Really I am surprised the speed of month and day of flow.
Customers who you are giving me always visit us to spend the Christmas New Year in their home country,
You Irasshai is your return home one after another from Hanoi.Order of hurry so that in time to return home has also received many.This is as far as really grateful! Everyone to be your return, Please return it with a favorite.
Well, we will today will introduce a corduroy jacket.Although white jacket is often feel that it is difficult to dress,
Rashiku corduroy fabric feel and phase Mari winter making it a soft atmosphere.If it is possible to such a suit denim and cotton pants,Casual style is to rank on one stage! In addition, corduroy has a high warmth, it is the perfect fabric in winter. By fabric, in order to feel and shiny, even the thickness of the fabric different,
Not only jacket, you can tailor your also like pants and shirts. Since it is also possible to arrange the case if you would like the fabric was not in the store, Please feel free to tell us If you have any requests.

Thank you so much.

Xin chào!

Đó là 10 ngày sau khi năm nay!
Thực sự tôi rất ngạc nhiên khi tốc độ của tháng và ngày trong dòng chảy.
Khách hàng những người bạn đang đem lại cho tôi luôn ghé thăm chúng tôi phải chi tiêu năm mới Giáng sinh ở đất nước của họ,
Bạn Irasshai là trở về nhà của mình sau khi một từ Hanoi.Order vội vàng để trong thời gian để trở về nhà có many.This cũng nhận là xa như thực sự biết ơn! Mọi người đều được lợi nhuận của bạn, hãy trả lại nó với một yêu thích.
Vâng, chúng tôi sẽ giới thiệu ngày hôm nay sẽ là một chiếc áo khoác nhung. Mặc dù chiếc áo khoác màu trắng thường là cảm thấy rằng nó là khó khăn để ăn mặc,
Rashiku vải nhung kẻ cảm thấy Mari và giai đoạn mùa đông làm cho nó mềm atmosphere.If nó có thể phù hợp với một như denim và quần cotton, phong cách Casual là để xếp hạng trên một sân khấu! Ngoài ra, nhung có một sự ấm áp cao, nó là vải hoàn hảo trong mùa đông. By vải, để cảm nhận và sáng bóng, thậm chí độ dày của các loại vải khác,
Không chỉ áo khoác, bạn có thể chỉnh của bạn cũng giống như quần và áo sơ mi. Kể từ khi nó cũng có thể sắp xếp các trường hợp nếu bạn muốn vải không có trong cửa hàng, Xin vui lòng cho chúng tôi biết nếu bạn có bất kỳ yêu cầu.

Cảm ơn bạn rất nhiều.

Tailort Staff
 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓
 Bespoke Tailor Tailort Full-scale Taylor ~ to ~ Hanoi, Vietnam 
ADD 5 Tay Ho, 5Tay Ho, Hanoi, Vietnam 
TEL 0437191575
TEL 01205379033 
MAIL tailort@suit-ya.com 
MAP  Google Map URL http://ameblo.jp/bespoketailortailort5/
〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓

28.1.15

New arrival clothes

unnamed (4)
New arrival clothes are available in our shop, When you have time please come our shop. It is our pleasure to serve you. Thank you so much.
Quần áo mới đã về. xin quý khách vui lòng ghé thăm cửa hàng. Rất hân hạnh được phục vụ quý khách, Xin cám ơn
Tailort Staff
 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓
 Bespoke Tailor Tailort Full-scale Taylor ~ to ~ Hanoi, Vietnam 
ADD 5 Tay Ho, 5Tay Ho, Hanoi, Vietnam 
TEL 0437191575
TEL 01205379033 
MAIL tailort@suit-ya.com 
MAP  Google Map URL http://ameblo.jp/bespoketailortailort5/
〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓

26.1.15

Check suit of Loro Piana

unnamed (5)
Hello.

Although I thought the year has opened a while ago ,
Also I will end with one week left this month .
Tet also we have also included the order of hurry
 in that right there .
Now of Hanoi is a climate that does not need 
such as coat , but ,
Customers are tailoring towards the return of 
cold to Japan will Welcome lot .
Continue Chester Court is popular in last year 
this year !

Well , this time I will introduce 
the suit of Loro Piana.
This customer has received basting
including order .

xin chao

Mặc dù tôi nghĩ năm nay đã mở ra một 
thời gian trước đây ,
Ngoài ra tôi sẽ kết thúc với một tuần
 còn lại trong tháng này .
Tết cũng chúng tôi cũng đã bao gồm 
các đơn đặt hàng của vội vàng trong đó phải có.
Bây giờ Hà Nội là một khí hậu mà không cần 
như áo khoác , nhưng ,Khách hàng được may theo
 hướng trả lại lạnh vào Nhật Bản sẽ 
Chào mừng rất nhiều .
Tiếp tục Chester Tòa án là phổ biến trong
 năm cuối cùng trong năm nay!

Vâng , lần này tôi sẽ giới thiệu những bộ đồ 
của Loro Piana .
Khách hàng này đã nhận được phết đó có trật tự.
Tailort Staff
 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓
 Bespoke Tailor Tailort Full-scale Taylor ~ to ~ Hanoi, Vietnam 
ADD 5 Tay Ho, 5Tay Ho, Hanoi, Vietnam 
TEL 0437191575
TEL 01205379033 
MAIL tailort@suit-ya.com 
MAP  Google Map URL http://ameblo.jp/bespoketailortailort5/
〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓

 
 

25.1.15

New arrival tie bow


Hello.
Nơ is the party season, so bow ties be come very popular.
Is for students who want a little bit different attire and other people it is very recommended!
In fact, I think you would be catapult eyes done for those who have a bow tie.Red in our shop now, white, and we offer a black three colors. Also bow tie, such as can be used in casual that received a request from the customer. It is scheduled to go stocks future.I will inform you when the new is in-stock also.
Have fun!
Thank you so much.

Xin chào,
Bây giờ là mùa lễ hội, nên nơ cổ rất phổ biến.
Dành cho sinh viên muốn có một chút trang phục khác nhau và những người khác nó là rất khuyến khích!
Trong thực tế, tôi nghĩ rằng bạn sẽ được phóng mắt làm cho những người đã có một cây cung tie.Red trong cửa hàng của chúng tôi bây giờ, trắng, và chúng tôi cung cấp một màu đen ba màu. Cũng nơ, chẳng hạn như có thể được sử dụng trong ngẫu nhiên mà nhận được yêu cầu từ khách hàng. Nó được dự kiến sẽ đi cổ phiếu future.I sẽ thông báo cho bạn khi mới là trong phần còn.
Hãy vui vẻ!
Cảm ơn bạn rất nhiều.

Tailort Staff
 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓
 Bespoke Tailor Tailort Full-scale Taylor ~ to ~ Hanoi, Vietnam 
ADD 5 Tay Ho, 5Tay Ho, Hanoi, Vietnam 
TEL 0437191575
TEL 01205379033 
MAIL tailort@suit-ya.com 
MAP  Google Map URL http://ameblo.jp/bespoketailortailort5/
〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓

24.1.15

New arrival winter coat


Hello.
Well, I was tailoring in herringbone fabric of very popular Harris Tweed today. I will introduce the casual jacket. Since eyes we use is tightly jammed tweed fabric. Very warm and in just put here the jacket. It becomes very recommended fabric in winter. In addition, lapel width we have been your tailoring at 5cm. Although it is not suitable for business, I'm thin lapel also a fashionable nice as for casual.When you match the narrow lapel of a jacket and tie,
I Please choose the things of the same kind of width tie.
Thank you so much.

Xin chào,
Vâng, tôi đã may vải xương cá rất phổ biến Harris Tweed ngày hôm nay. Tôi sẽ giới thiệu áo giản dị. Từ đôi mắt chúng tôi sử dụng là kẹt chặt vải tweed. Rất ấm áp và chỉ đặt ở đây những chiếc áo khoác. Nó trở nên rất khuyến khích vải trong mùa đông. Ngoài ra, chiều rộng áo chúng tôi đã may tại 5cm. Mặc dù nó không phải là thích hợp cho việc kinh doanh, tôi ve áo mỏng cũng một tốt đẹp thời trang như cho thường ngày. Bạn phù hợp với ve áo hẹp của một chiếc áo khoác và cà vạt,
Tôi  Hãy chọn những gì thuộc về cùng một loại cravat lớn.
Cảm ơn bạn rất nhiều.

Tailort Staff
 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓
 Bespoke Tailor Tailort Full-scale Taylor ~ to ~ Hanoi, Vietnam 
ADD 5 Tay Ho, 5Tay Ho, Hanoi, Vietnam 
TEL 0437191575
TEL 01205379033 
MAIL tailort@suit-ya.com 
MAP  Google Map URL http://ameblo.jp/bespoketailortailort5/
〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓

23.1.15

New arrival wallets

unnamed (4)
The wallets made of real leather are available in our shop. When you have time, please come our shop. We look forward to serving you. Thank you so much.
Những chiếc vi da sang trọng và đơn giản đã có mặt tại cửa hàng chúng tôi. xin quý khách  vui lòng ghé thăm của hàng, Rất hân hạn được phục vụ quý khách. Xin chân thành cám ơn.
Tailort Staff
 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓
 Bespoke Tailor Tailort Full-scale Taylor ~ to ~ Hanoi, Vietnam 
ADD 5 Tay Ho, 5Tay Ho, Hanoi, Vietnam 
TEL 0437191575
TEL 01205379033 
MAIL tailort@suit-ya.com 
MAP  Google Map URL http://ameblo.jp/bespoketailortailort5/
〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 

22.1.15

Tiptop hat and cap


Hello,
Today the weather is getting cold with rains and winds. So make sure that you have a fashion scarf  before you go out. It can protect your health and also make you more style. Please come to Tailort.
Thank you so much.

Xin chào,
Hôm nay thời tiết đang trở nên lạnh lẽo với mưa và gió. Vì vậy, hãy chắc chắn rằng bạn có một chiếc khăn thời trang trước khi bạn đi ra ngoài. Nó có thể bảo vệ sức khỏe của bạn và cũng có thể làm cho bạn phong cách hơn. Hãy đến với Tailort.
Cảm ơn bạn rất nhiều.

Tailort Staff
 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓
 Bespoke Tailor Tailort Full-scale Taylor ~ to ~ Hanoi, Vietnam 
ADD 5 Tay Ho, 5Tay Ho, Hanoi, Vietnam 
TEL 0437191575
TEL 01205379033 
MAIL tailort@suit-ya.com 
MAP  Google Map URL http://ameblo.jp/bespoketailortailort5/
〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 

21.1.15

New arrival gloves

unnamed
New arrival leather gloves are available in our shop. Please come our shop to see more, It is our pleasure to serve you. Thank you so much.
Cửa hàng chúng tôi có bán gang tay da kiểu dáng trang nhã chất lượng tuyệt hảo, Rất hân hạnh được phục vụ quý khách, Xin cám ơn.

Tailort Staff
 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓
 Bespoke Tailor Tailort Full-scale Taylor ~ to ~ Hanoi, Vietnam 
ADD 5 Tay Ho, 5Tay Ho, Hanoi, Vietnam 
TEL 0437191575
TEL 01205379033 
MAIL tailort@suit-ya.com 
MAP  Google Map URL http://ameblo.jp/bespoketailortailort5/
〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓

20.1.15

Great fabric


Hello.
Well, I was tailoring in herringbone fabric of very popular Harris Tweed today. I will introduce the casual jacket. Since eyes we use is tightly jammed tweed fabric. Very warm and in just put here the jacket. It becomes very recommended fabric in winter. In addition, lapel width we have been your tailoring at 5cm. Although it is not suitable for business, I'm thin lapel also a fashionable nice as for casual.When you match the narrow lapel of a jacket and tie,
I Please choose the things of the same kind of width tie.
Thank you so much.

Xin chào,
Vâng, tôi đã may vải xương cá rất phổ biến Harris Tweed ngày hôm nay. Tôi sẽ giới thiệu áo giản dị. Từ đôi mắt chúng tôi sử dụng là kẹt chặt vải tweed. Rất ấm áp và chỉ đặt ở đây những chiếc áo khoác. Nó trở nên rất khuyến khích vải trong mùa đông. Ngoài ra, chiều rộng áo chúng tôi đã may tại 5cm. Mặc dù nó không phải là thích hợp cho việc kinh doanh, tôi ve áo mỏng cũng một tốt đẹp thời trang như cho thường ngày. Bạn phù hợp với ve áo hẹp của một chiếc áo khoác và cà vạt,
Tôi  Hãy chọn những gì thuộc về cùng một loại cravat lớn.
Cảm ơn bạn rất nhiều.

Tailort Staff
 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓
 Bespoke Tailor Tailort Full-scale Taylor ~ to ~ Hanoi, Vietnam 
ADD 5 Tay Ho, 5Tay Ho, Hanoi, Vietnam 
TEL 0437191575
TEL 01205379033 
MAIL tailort@suit-ya.com 
MAP  Google Map URL http://ameblo.jp/bespoketailortailort5/
〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓

19.1.15

Spring suits fabrics!

写真: こんにちは!

本日は久しぶりにスーツ生地のご案内をさせて頂きますね。

1915年にイギリスで創業された老舗織物メーカーであるALFRED BROWN(アルフレッド・ブラウン)。
イギリス生地らしい目の詰まった打ち込みの良い生地でありながら、上品な光沢感を持ち、
高い品質のわりにコストパフォーマンスが優れているのが特長です。
耐久性が求められるビジネススーツには大変お勧めの生地となっております。

イギリス生地は仕立て栄えし、
個人的にも是非お試し頂きたい生地となっております。

その他にもCANONICOやLoro Pianaといった人気の生地もご用意しております。
是非実際にご覧くださいね。

Spring comes, Did you have a plan prepared for her outfits really comfortable and relaxed yet? Today we are pleased to introduce some fabrics for spring this year. These fabrics are manufactured in the UK, material is 100% pure wool. This fabric is suitable for spring climate of Vietnam. Please come with us to experience the exciting things are light. Thank you very much.
Mùa xuân đã đến, bạn đã lên kế hoạch chuẩn bị cho mình những bộ cánh thật tiện nghi và thoải mái chưa? Hôm nay chúng tôi xin được giới thiệu một số loại vải dành cho mùa xuân năm nay. Đây là những loại vải được sản xuất tại Anh, nguyên liệu là 100% len nguyên chất. Vải này rất thích hợp cho khí hậu mùa xuân của Việt Nam. Bạn hãy đến với chúng tôi để trải nghiệm những điều thú vị này nhé. Xin cảm ơn rất nhiều.
Tailort Staff
 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓
 Bespoke Tailor Tailort Full-scale Taylor ~ to ~ Hanoi, Vietnam 
ADD 5 Tay Ho, 5Tay Ho, Hanoi, Vietnam 
TEL 0437191575
TEL 01205379033 
MAIL tailort@suit-ya.com 
MAP  Google Map URL http://ameblo.jp/bespoketailortailort5/
〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓

18.1.15

Unique shirt

unnamed (2)
The shirts made of tiptop fabrics with elegant designs are available in our shop. Furthermore, the collars and cuffs highlighted in the great color make great difference. Please come our shop to see more. Thank you so much.
Những chiếc sơ mi với kiểu dáng trang nhã cùng cổ nổi bật tạo nên sự khác biệt đã có mặt tại cửa hàng của chúng tôi. Rất hân hạnh được phục vụ quý khách, Xin chân thành cám ơn
Tailort Staff
 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓
 Bespoke Tailor Tailort Full-scale Taylor ~ to ~ Hanoi, Vietnam 
ADD 5 Tay Ho, 5Tay Ho, Hanoi, Vietnam 
TEL 0437191575
TEL 01205379033 
MAIL tailort@suit-ya.com 
MAP  Google Map URL http://ameblo.jp/bespoketailortailort5/
〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓

17.1.15

Great promotion

unnamed (4)
The winter already came. We have special discount for the occasion. If you order standard line of the winter coat fabric, you can get 20% off. Furthermore, we tailor the winter coat only one week. Please come our shop to see more. Thank you so much.
Nhân dịp đông về, cửa hàng chúng tôi gửi tới quý khách hàng ưu đãi đặc biệt. Khi quý khách may áo choàng, chúng tôi sẽ giảm 20% cho quý khách. Hơn nữa, chúng tôi cam kết chỉ may trong vòng một tuần. Rất hân hạnh được phục vụ quý khách. Xin cám ơn.
Tailort Staff
 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓
 Bespoke Tailor Tailort Full-scale Taylor ~ to ~ Hanoi, Vietnam 
ADD 5 Tay Ho, 5Tay Ho, Hanoi, Vietnam 
TEL 0437191575
TEL 01205379033 
MAIL tailort@suit-ya.com 
MAP  Google Map URL http://ameblo.jp/bespoketailortailort5/
〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓

15.1.15

New fabric arrived

Hello,
Many kinds of new fabric have just arrived to Tailort, please come and take a look, we are sure that you will be not disappointed. Our staffs here will help you to choose the exactly what you want.
Thank you so much.

Xin chào,
Nhiều loại vải mới vừa đến để Tailort, hãy đến và hãy xem, chúng tôi chắc chắn rằng bạn sẽ không phải thất vọng. Đội ngũ nhân viên ở đây sẽ giúp bạn lựa chọn chính xác những gì bạn muốn.
Cảm ơn bạn rất nhiều.

Tailort Staff
 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓
 Bespoke Tailor Tailort Full-scale Taylor ~ to ~ Hanoi, Vietnam 
ADD 5 Tay Ho, 5Tay Ho, Hanoi, Vietnam 
TEL 0437191575
TEL 01205379033 
MAIL tailort@suit-ya.com 
MAP  Google Map URL http://ameblo.jp/bespoketailortailort5/
〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓

13.1.15

New arrival shirts

unnamed (4)
The new arrival shirts with simple design made of great fabric are available in our shop. Please come our shop to see more. We look forward to serving you. Thank you so much.
Những chiếc áo sơ mi với kiểu dáng đơn giản nhưng không kém phần lịch lãm đã có mặt tại cửa hàng chúng tôi. Rất hân hạnh được phục vụ quý khách. Xin chân thành cám ơn.
Tailort Staff
 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓
 Bespoke Tailor Tailort Full-scale Taylor ~ to ~ Hanoi, Vietnam 
ADD 5 Tay Ho, 5Tay Ho, Hanoi, Vietnam 
TEL 0437191575
TEL 01205379033 
MAIL tailort@suit-ya.com 
MAP  Google Map URL http://ameblo.jp/bespoketailortailort5/
〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓

12.1.15

Houndstooth suit

Hello!
The other day, most of the purpose of the Vietnam trip was made to order! I have received your visit to our customers that. To make a hemp jacket in Vietnam, things was a long-cherished dream is that. Yet elegant Brown also I We wish you a cool hemp fabric. Long, so who can wear in various scenes, has become a standard specification, Also good fabric is look better as a design. Since capped visit us on the last day of the Vietnam stay, The message confirms we have received in Japan shipping. Here I had ordered in up and down as suit.
Because had heard it a was telling me want to tailoring fabric houndstooth from previous, Desire of suit has been completed! It has become pleased with. Also to the party, etc. It is a gorgeous suit who can wear.
Since not I see the place where it became still summons, Fitting is the not wait one outfit. . . ! I will let me tailoring Good luck so that we can deliver faster!
Thank you so much.

Xin chào!
Các ngày khác, hầu hết các mục đích của chuyến đi Việt Nam đã được thực hiện để đặt hàng! Tôi đã nhận được chuyến thăm của bạn để khách hàng của chúng tôi. Để làm một chiếc áo khoác gai ở Việt Nam, điều đó là một giấc mơ dài ấp ủ là. Tuy nhiên, thanh lịch Brown cũng tôi Chúng tôi muốn bạn một loại vải sợi gai dầu mát. Long, vì vậy ai có thể mặc trong những cảnh khác nhau, đã trở thành một đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn, cũng là vải tốt đẹp hơn là một thiết kế. Vì giới hạn mời các bạn vào ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Việt Nam, thông điệp này xác nhận, chúng tôi đã nhận được ở Nhật Bản vận chuyển. Ở đây tôi đã ra lệnh trong lên và xuống là phù hợp.
Bởi vì đã nghe nó một đã nói với tôi muốn may vải houndstooth từ trước, Desire bộ đồ đã được hoàn thành! Nó đã trở thành hài lòng. Ngoài ra đối với đảng, vv Đây là một bộ đồ tuyệt đẹp người có thể mặc.
Kể từ khi tôi không thấy được nơi mà nó vẫn trở thành triệu hồi, Lắp là không chờ đợi một bộ trang phục. . . ! Tôi sẽ cho tôi may may mắn để chúng tôi có thể cung cấp nhanh hơn!
Cảm ơn bạn rất nhiều.

Tailort Staff
 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓
 Bespoke Tailor Tailort Full-scale Taylor ~ to ~ Hanoi, Vietnam 
ADD 5 Tay Ho, 5Tay Ho, Hanoi, Vietnam 
TEL 0437191575
TEL 01205379033 
MAIL tailort@suit-ya.com 
MAP  Google Map URL http://ameblo.jp/bespoketailortailort5/
〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓

11.1.15

Under shirt - new arriver

Hello,
Today, the weather in Hanoi is very cold and wet. But if you have a formal event or party and you have to wear a formal suit, you may can not be warm. So you should wear an under - shirt to keep warm and still fashion. Please come to Tailort - we have 3 colors here for you to choose.
Thank you so much.

Xin chào,
Hôm nay, thời tiết ở Hà Nội rất lạnh và ẩm ướt. Nhưng nếu bạn có một sự kiện chính thức hoặc bên và bạn phải mặc một bộ đồ chính thức, bạn có thể có thể không được ấm áp. Vì vậy, bạn nên mặc một thuộc - áo để giữ ấm và vẫn thời trang. Hãy đến với Tailort - chúng tôi có 3 màu sắc ở đây để bạn lựa chọn.
Cảm ơn bạn rất nhiều.

Tailort Staff
 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓
 Bespoke Tailor Tailort Full-scale Taylor ~ to ~ Hanoi, Vietnam 
ADD 5 Tay Ho, 5Tay Ho, Hanoi, Vietnam 
TEL 0437191575
TEL 01205379033 
MAIL tailort@suit-ya.com 
MAP  Google Map URL http://ameblo.jp/bespoketailortailort5/
〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓