Tailortヘッダー

15.1.15

New fabric arrived

Hello,
Many kinds of new fabric have just arrived to Tailort, please come and take a look, we are sure that you will be not disappointed. Our staffs here will help you to choose the exactly what you want.
Thank you so much.

Xin chào,
Nhiều loại vải mới vừa đến để Tailort, hãy đến và hãy xem, chúng tôi chắc chắn rằng bạn sẽ không phải thất vọng. Đội ngũ nhân viên ở đây sẽ giúp bạn lựa chọn chính xác những gì bạn muốn.
Cảm ơn bạn rất nhiều.

Tailort Staff
 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓
 Bespoke Tailor Tailort Full-scale Taylor ~ to ~ Hanoi, Vietnam 
ADD 5 Tay Ho, 5Tay Ho, Hanoi, Vietnam 
TEL 0437191575
TEL 01205379033 
MAIL tailort@suit-ya.com 
MAP  Google Map URL http://ameblo.jp/bespoketailortailort5/
〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓