Tailortヘッダー

9.1.15

Sweater and more..

Hello,
The weather in Hanoi is becoming more and more cold with rain and winds. Please make sure that you go out with enough warm clothes. Please come to Tailort to get many kinds of sweater and cardigan.
Thank you so much.

Xin chào,
Thời tiết ở Hà Nội đang ngày càng trở nên lạnh hơn với mưa và gió . Hãy chắc chắn rằng bạn đi ra ngoài với đủ quần áo ấm . Hãy đến với Tailort để có được nhiều loại áo len và cardigan.
Cảm ơn bạn rất nhiều .

Tailort Staff
 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓
 Bespoke Tailor Tailort Full-scale Taylor ~ to ~ Hanoi, Vietnam 
ADD 5 Tay Ho, 5Tay Ho, Hanoi, Vietnam 
TEL 0437191575
TEL 01205379033 
MAIL tailort@suit-ya.com 
MAP  Google Map URL http://ameblo.jp/bespoketailortailort5/
〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓