Tailortヘッダー

7.2.15

New arival bag

unnamed (11)
Hello!

Today, it came before Tet! Once, it was a lot of customers a day capped visit us in temporary return before to Japan.
After a long time of customers also Ira~tsu Shari, very nostalgic,
Also I felt very grateful to the top bother coming.

I greet the number time of Tet,
I towards the New Year's Eve of the lunar calendar than the Gregorian calendar, has opened a year! You have come to feel.
Vietnamese staff of around also, is busy to everyone ready.Well, it is an introduction of the business back today.

Here we become leather back of stylish design which you could also use in casual.
Thank you so much

Xin chào!

Hôm nay, nó đến trước Tết! Một lần, nó đã được rất nhiều khách hàng một ngày mũ ghé thăm chúng tôi lại tạm thời trước khi đến Nhật Bản.
Sau một thời gian dài các khách hàng cũng Ira ~ tsu Shari, rất hoài cổ,
Ngoài ra tôi cảm thấy rất biết ơn đến đỉnh bận tâm tới.

Tôi chào lần số Tết,
Tôi hướng về năm mới Eve âm lịch hơn so với lịch Gregorian, đã mở ra một năm! Bạn đã đến để cảm nhận.
Nhân viên Việt Nam của xung quanh cũng là bận rộn để tất cả mọi người đã sẵn sàng.Vâng, đó là một sự giới thiệu của doanh nghiệp trở lại ngày hôm nay.

Ở đây chúng ta trở nên da mặt sau của thiết kế thời trang mà bạn cũng có thể sử dụng trong casual.
Xin chân thành cám ơn
Tailort Staff
 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓
 Bespoke Tailor Tailort Full-scale Taylor ~ to ~ Hanoi, Vietnam 
ADD 5 Tay Ho, 5Tay Ho, Hanoi, Vietnam 
TEL 0437191575
TEL 01205379033 
MAIL tailort@suit-ya.com 
MAP  Google Map URL http://ameblo.jp/bespoketailortailort5/
〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓