Tailortヘッダー

8.2.15

Tiptop suit


Hello。
Fashion is not only for women, but also for men. Nowaday, more and more men is care about clothes and accessories. Especially, the tailored clothes and handmade accessories. Please, come to Tailort to find what you really need, what you are looking for a long time.
Thank you very much.

Xin chao,
Thời trang không chỉ cho phụ nữ, mà còn cho những người đàn ông. Ngày nay, ngày càng có nhiều người đàn ông là chăm sóc về quần áo và phụ kiện. Đặc biệt, quần áo và phụ kiện làm bằng tay phù hợp. Xin vui lòng, đến Tailort để tìm thấy những gì bạn thực sự cần, những gì bạn đang tìm kiếm một thời gian dài.
Cám ơn rất nhiều.

Tailort Staff
 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓
 Bespoke Tailor Tailort Full-scale Taylor ~ to ~ Hanoi, Vietnam 
ADD 5 Tay Ho, 5Tay Ho, Hanoi, Vietnam 
TEL 0437191575
TEL 01205379033 
MAIL tailort@suit-ya.com 
MAP  Google Map URL http://ameblo.jp/bespoketailortailort5/
〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓