Tailortヘッダー

18.12.14

Christmas is coming really close.

Hello,
The weather is becoming warmer these day, so why don't you go out and prepare for Christmas - The best holiday of year. And don't forget to come to Tailort to get many beautiful, amazing presents for you family and your friends. We will open even on holiday.
Thank you so much.

Xin chào,
Thời tiết đang trở nên ấm áp hơn những ngày, vì vậy tại sao bạn không đi ra ngoài và chuẩn bị cho Giáng sinh - Các kỳ nghỉ tốt nhất trong năm. Và đừng quên đến Tailort để có được nhiều người đẹp, những món quà tuyệt vời cho gia đình bạn và bạn bè của bạn. Chúng tôi sẽ mở ngay cả trong kỳ nghỉ.
Cảm ơn bạn rất nhiều.

Tailort Staff
 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓
 Bespoke Tailor Tailort Full-scale Taylor ~ to ~ Hanoi, Vietnam 
ADD 5 Tay Ho, 5Tay Ho, Hanoi, Vietnam 
TEL 0437191575
TEL 01205379033 
MAIL tailort@suit-ya.com 
MAP  Google Map URL http://ameblo.jp/bespoketailortailort5/
〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓