Tailortヘッダー

26.12.14

Fashion scarf

Hello,
Today the weather is getting cold with rains and winds. So make sure that you have a fashion scarf  before you go out. It can protect your health and also make you more style. Please come to Tailort.
Thank you so much.

Xin chào,
Hôm nay thời tiết đang trở nên lạnh lẽo với mưa và gió. Vì vậy, hãy chắc chắn rằng bạn có một chiếc khăn thời trang trước khi bạn đi ra ngoài. Nó có thể bảo vệ sức khỏe của bạn và cũng có thể làm cho bạn phong cách hơn. Hãy đến với Tailort.
Cảm ơn bạn rất nhiều.

Tailort Staff
 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓
 Bespoke Tailor Tailort Full-scale Taylor ~ to ~ Hanoi, Vietnam 
ADD 5 Tay Ho, 5Tay Ho, Hanoi, Vietnam 
TEL 0437191575
TEL 01205379033 
MAIL tailort@suit-ya.com 
MAP  Google Map URL http://ameblo.jp/bespoketailortailort5/
〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓