Tailortヘッダー

27.12.14

Passport case

Hello,
The new year will become with many trips and journeys faraway to many different beautiful lands.
And to make sure that your passports are always clean and new, so please cover them by a passport case.
Really fashion and effect. We have many colors for you to choose.
Thank you so much.

Xin chào,
Năm mới sẽ trở thành có nhiều chuyến đi và hành trình xa xôi đến nhiều vùng đất khác nhau đẹp.
Và để đảm bảo rằng hộ chiếu của bạn luôn sạch sẽ và mới, vì vậy hãy bảo vệ họ, bởi một trường hợp hộ chiếu.
Thực sự thời trang và có hiệu lực. Chúng tôi có nhiều màu sắc cho bạn lựa chọn.
Cảm ơn bạn rất nhiều.

Tailort Staff
 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓
 Bespoke Tailor Tailort Full-scale Taylor ~ to ~ Hanoi, Vietnam 
ADD 5 Tay Ho, 5Tay Ho, Hanoi, Vietnam 
TEL 0437191575
TEL 01205379033 
MAIL tailort@suit-ya.com 
MAP  Google Map URL http://ameblo.jp/bespoketailortailort5/
〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓