Tailortヘッダー

16.12.14

Great winter coatBcaAs3JCcAEcqGt

those of men, and I think that there are more and that do not like too much cover up to.
Warm become coat Just drape pat lightly dressed is very recommended!

In addition, the that feel free to shop coat can order,
Or would not than not quite in Japan.

Little or long length is, width or is too wide, the sleeves long,,,
Or, Toka it is difficult movement and wear a suit in,,
Such as, and hem of the suit was the length that would come out.
The experience has been that, or there is not.

Thank you so much,
ặc biệt là những người đàn ông, và tôi nghĩ rằng có nhiều không thích quá nhiều bao gồm lên đến.
Ấm áo trở thành Chỉ cần treo lên pat ăn mặc hở hang là rất khuyến khích!Ngoài ra, mà cảm thấy tự do mua sắm áo có thể đặt hàng,
Hoặc sẽ không hơn không hoàn toàn ở Nhật Bản.

Ít hoặc lâu dài , chiều rộng hoặc quá rộng, dài tay áo,,,
Hoặc, Toka cử động khó khăn mặc một bộ đồ trong,,
Chẳng hạn như, hem của phù hợp là chiều dài mà có thể đi ra ngoài.
Kinh nghiệm đã có, hoặc không có.
Rất hân hạnh được phục vụ quý khách